СОРТИРАЙ ПО:
Всички
Компактни автомобили & седани

НЯМА РЕЗУЛТАТИ

Няма автомобили, които да отговарят на вашето търсене. Моля разширете обхвата на търсенето.

concept cars

КОНЦЕПТУАЛНИ
АВТОМОБИЛИ

Концептуалните автомобили на Lexus ни позволяват да надникнем в бъдещото развитие на дизайна.

main menu lexus brand

ИНОВАЦИЯ
В ДИЗАЙНА

Тук можете да разгледате някои от най-поразителните ни дизайнерски идеи и концепти.

hybrid cars

ХИБРИДНИ
АВТОМОБИЛИ

Има много видове хибридни автомобили, но те всички имат една обща черта.

lexus service

LEXUS
УСЛУГИ

Намерете най-близкия до Вас център за услуги на Lexus

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

ПОЛИТИКА НА САЙТА

Като се свързвате и използвате уебсайта на Lexus, Вие приемате настоящите правила без ограничения и уговорки. Вашият достъп до уебсайта на Lexus се урежда от настоящите правила и от всички действащи закони.

Всички права запазени © Toyota Motor Europe ("TME")

СЪДЪРЖАНИЕ

Уебсайтът на Lexus съдържа информация за изделията на Lexus и за промоционалните програми на Lexus. Описаните в настоящия уебсайт изделия на Lexus се предлагат за продажба само в Европа, а описаните в настоящия уебсайт промоционални програми се предлагат само в страните, изрично посочени в съответната промоционална програма.

Цялата информация, включена в настоящия уебсайт, е предназначена само за обща ориентация. Информацията в настоящия уебсайт не трябва да се използва като заместител на информацията, предоставяна от упълномощените дилъри и сервизи на Lexus.

Съдържащата се в настоящия уебсайт информация е възможно най-изчерпателна. Въпреки това, TME си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие информацията за моделите, оборудването, техническите характеристики и предлагането.

ЦЕНИ НА ПРОДУКТИТЕ НА LEXUS

Ценовата информация, съдържаща се в или получавана чрез настоящия уебсайт на Lexus, е предназначена само за ориентация и не представлява оферта за продажба на изделия на Lexus. В уебсайта се указват препоръчваните цени на дребно, а действителните цени, предлагани от упълномощените дилъри на Lexus, може да са други. Покупката на каквото и да е изделие на Lexus е обект на сроковете и условията, указани в съответния договор за покупко-продажба.

РАЗХОД НА ГОРИВО И CO2 ЕМИСИИ

Всички данни за разход на гориво и емисии на CO2, поместени на този уебсайт, са измерени в контролирана среда върху базов сериен автомобил в съответствие с изискванията на Directive 80/1268/EEC, включително нейните изменения. За допълнителна информация по въпроса или ако желаете да закупите базов сериен автомобил, моля свържете се с вашия местен оторизиран дилър на Lexus. Разходът на гориво и стойностите на CO2 на вашия автомобил може да се различават от измерените. Стилът на шофиране, както и други фактори (като пътните условия, трафикът, състоянието на автомобила, инсталираното оборудване, товарът, броят на пътниците,...) оказват влияние върху разхода на гориво на автомобила и неговите CO2 емисии.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЯТА "БИСКВИТКИ"

TME използва технологията „бисквитки“, за да проследи пътя Ви до уебсайта на Lexus, за измерване на потребителската активност в уебсайта на Lexus и за оценка и усъвършенстване на уебсайта на Lexus, така че той да стане още по-полезен за потребителите. TME не записва информация за отделните потребители чрез тази технология, поради което и конкретно за Вас няма да се съхранява или използва такава информация. Моля, имайте предвид, че може да настроите своя браузър така, че да не приема „бисквитки“ или да Ви предупреждава, когато получи такава.

ЛИЧНИ ДАННИ/ВЪВЕДЕНА ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ ИНФОРМАЦИЯ

Всички лични данни, които предоставяте на TME чрез уебсайта на Lexus ще се използват от TME само за подобряване на услугите, които TME Ви предлага. TME полага всички усилия да обезпечи сигурното събиране, предаване и съхраняване на личните данни в съответствие с техния характер. Без Вашето разрешение TME няма да използва личните Ви данни за изпращане на нежелани съобщения или информация, нито ще споделя или продава тези данни на някоя трета страна.

Въпреки че TME няма задължение да следи и/или проверява данните, въвеждани от потребителите на уебсайта на Lexus, и не поема никаква отговорност по отношение на тези въвеждани от потребителите данни, TME си запазва правото периодично да проверява въведените от потребителите данни и да ги премахва от сайта без необходимост от обосновка.

АВТОРСКИ ПРАВА

Пълното съдържание на настоящия уебсайт е защитено по законите за авторското право. Може да използвате информацията, текста, снимките и графиките в настоящия уебсайт само за лични, некомерсиални цели, без да ги възпроизвеждате, променяте, предавате, лицензирате или публикувате, изцяло или отчасти, с каквато и да е цел, освен ако нямате предварително писмено разрешение за това от ТМЕ.

ТЪРГОВСКИ МАРКИ

Всички търговски марки, лога и марки за услуги, присъстващи в настоящия уебсайт, са собственост на Toyota Motor Corporation (Япония), TME или трети страни. Не е разрешено тяхното използване, изтегляне, копиране или разпространение по какъвто и да е начин, без писмено разрешение от Toyota Motor Corporation, TME или съответната трета страна.

ВРЪЗКИ

Сайта на Lexus България може да съдържа текст с връзки към други сайтове, независими от този. TME не поема отговорност за точността и пълнотата на информацията, която се съдържа в тези сайтове. Влизането в други сайтове, които са свързани със сайта на Lexus Бъгария е на Ваша отговорност.

БЕЗ ГАРАНЦИЯ ЗА ТОЧНОСТ

TME полага всички разумни усилия да осигури достоверността на цялата информация, съдържаща се в настоящия уебсайт, но въпреки това точността й не може да се гарантира и TME не поема никаква отговорност за точността, изчерпателността и достоверността на информацията, представена в настоящия уебсайт. Настоящият уебсайт и цялата информация и материали, които той съдържа, се предоставят във вида, в който фактически се намират, без никаква гаранция, нито изрична, нито подразбираща се.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

TME изрично отхвърля всяка отговорност за преки, косвени, случайни, свързани или особени щети, произтичащи или по някакъв начин имащи отношение към достъпа или използването на уебсайта на Lexus, в това число, но без да се ограничава само до тях, всякакви загуби или щети, причинени от въздействието на вируси върху Вашето компютърно оборудване или от доверяването на информацията, получена чрез уебсайта на Lexus.

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

TME запазва правото си да променя политиката на сайта според нуждите на бизнеса и Вие имате възможност да посетите тази страница, за да разгледате политиката на сайта.

За да предоставим най-доброто онлайн Lexus преживяване, ние и наши подбрани партньори използваме бисквитки за нашия уебсайт. Ако продължите без да променяте настройки считаме, че сте съгласни да получавате бисквитките от уебсайта на Lexus.

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ